Vecka 2, Produktion – Sammanfattning

Tankar efter redovisning av Del 1

I början på denna vecka hade vi redovisning för Del 1, dvs. den skriftliga delen. Vi gjorde vår presentation på tisdagen.  Den huvudsakliga feedbacken vi fick var att texten saknade en tydlig brygga in i produktionen. Detta var något som vi glömde skriva in, vi skrev inte ens en summering till texten. Vi har ganska klart för oss hur vi ska ta med oss våra efterforskningar in i produktionen, vilket vi nu har börjat med, så får vi komplettering för detta så blir det inte svårt att skriva ner våra tankar till en summering i slutet av den skriftliga delen.

Valde bort tutorials

Vi hade under denna vecka avsatt all tid till att titta på tutorials för vår valda spelmotor. Efter att ha spenderat ca 20 minuter på att se serien http://www.youtube.com/watch?v=yQXdREL4GGg så kände vi att vi hade en tillräcklig grund för att kunna hoppa in i motorn och börja testa våra idéer. Anledningen till att vi hade så många dagar avsatta till tutorials var för att vi inte visste hur avancerade spelmotorns system för 2D skulle vara, och därmed inte hur lång tid det skulle ta oss att lära oss dem. Efter att ha sett grunderna så bestämde vi oss för att gå rakt in i produktion och att istället lära oss de djupare sidorna av motorn när vi stötte på problem. Detta sparade oss mycket tid och vi har nu hunnit komma ca 3 dagar före i vår planering. Om vi inte hade haft erfarenhet av spelmotorn sen tidigare så hade den tiden vi avsatt för tutorials varit betydligt viktigare och troligtvis inte utbytningsbar.

Val av motor och tekniska problem

Vi har valt att arbeta i Unity 4.2. Vi har erfarenhet av att arbeta med Unity 3D och läste om uppdateringarna i Unity 4 som gör det lättare att arbeta med 2D (http://blogs.unity3d.com/2013/08/28/unity-native-2d-tools/ ). När vi nu har arbetat i motorn ett par dagar så är vi väldigt nöjda med valet, då det innehåller lättillgängliga 2D verktyg vilket underlättar vår produktion.

Michael stötte tidigt på problem med hur Unity hanterar klasser och objekt. I Unity så måste varje klass sitta som en komponent på ett GameObject, vilket är det objekt som existerar på scenen. Michael är van vid att kunna instansiera klasser och att det är klassen själv som innehåller logik om kollision och sprite. Detta skapade problem innan Michael hade hunnit vänja sig vid Unity:s system, men löstes efter att han hade förstått hur Unity:s GameObjects relaterar till klasser och kod.

Calle hade från början en idé om att använda normal-maps för att skapa ett extra djup i vår 2D. Då Unity både fungerar som en 2D och 3D motor samtidigt så hade detta gett oss intressanta möjligheter att arbeta med förflyttningen av ljus i 3D framför våra 2D objekt. Han upptäckte dock att normal-maps inte kan sättas på partiklar, och valde därför att inte applicera normal-maps på resten av våra sprites heller. Han tänker att det hade brutit vår grafiska stil om våra 2D sprites hade haft normal-maps men inte partiklarna, då vi använder partikelsystem för att skapa rörelse över våra 2D sprites.

Detta har implementerats

Vi har nu börjat vår produktion och har arbetat långa dagar både på onsdagen och torsdagen. Michael har börjat med att programmera de grundläggande strukturerna och spelmekanikerna för spelet. Hittills har vi följande:

  • Ett Grid system som används för att rita ut spelbrädet. Kan användas för att göra olika storlekar (i Y och X led).
  • Två pjäser (grön och blå) som har olika rörelsesystem; En kan flytta till intilliggande rutor och den andra ett steg till diagonalt intilliggande rutor.
  • En vinst-platta. Spelaren vinner om han har en pjäs kvar på brädet som står på vinst-plattan.
  • Kollision mellan grön och blå. Om de kolliderar så förstörs den gröna pjäsen.

Nedan syns en bild på spelets första bana. All grafik är temporär. De röda pilarna syns inte i spelet:

värld1bana1

Grön pjäs (till vänster) och blå pjäs (till höger) rörelsesystem visas på bilden med röda pilar. Spelet kommer att vara uppdelat i två olika världar, där varje värld låter pjäserna interagera med varandra på olika sätt. I den första världen så kommer de tre pjäserna (vi kommer att lägga till en röd pjäs i nästa vecka) att fungera enligt ett sten-sax-påse system där de olika färgerna tar ut varandra. Denna första värld ska simulera en debatt mellan två sidor som kämpar mot varandra i sinnet hos en person, där pjäserna är sidornas argument. Spelaren kommer både få observera debatten i textform samt styra pjäserna. Sten-sax-påse systemet ska simulera hur debatten förstör olika argument, när en argumentation är över (en bana) så finns där endast ett argument kvar som kan vara vinnaren.

Grafik till den första världen (debatt)

Calle har börjat arbeta med bakgrunden till den första världen. Han har tagit inspiration från de två motsatserna is och eld, som visas på bilden nedan.

WorldClashProgress

Denna bakgrund kommer vara animerad och förändras allt eftersom spelaren klarar av banorna i den första världen. Vi beräknar att ha tre banor i varje värld (alltså 6 banor totalt). I den första världen så kommer elden och isen att, i takt med att spelaren klarar banor, flytta sig bakåt mot skärmens kanter. Ett hav kommer att formas i mitten, och när spelaren har klarat de tre första banorna så kommer han att dyka in i havet där den andra världen tar plats. Med detta vill vi visa att debattens två sidor tappar kraft mot varandra, och mellan dem finns nu en stor blandning med argument från båda sidor. I nästa värld, dvs. när spelaren befinner sig mitt ibland argumenten (i havet) och de två sidorna inte längre är närvarande, så kommer spelaren att få kombinera argument med varandra för att kunna undersöka spelets tema ifrån olika perspektiv.

Ljud outsource:at till Ola Bäckström

Då ingen av oss är kunniga inom ljudskapande så tog vi kontakt med ljudstudent vid namn Ola Bäckström. Vi har arbetat tillsammans i tidigare projekt och han visade stort intresse för vår frågeställning, story och spelmekanik. Han har gått med på att försöka hitta tid till att hjälpa oss med musiken till spelet, ett första utkast på musiken till spelets första värld (eld och is) som Ola har gjort kan laddas ner här: https://www.dropbox.com/s/u05l8nytj43tqzp/Fire%20and%20Nice_1.wav

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: